Canlyniadau etholiadau ar gyfer Cyffylliog

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Cyffylliog

Dinas, Tref a Chymuned - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Cyffylliog - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Cathryn Ann Edge Annibynnol 124 12% Wedi'i ethol
Gethin Clwyd Jones Annibynnol 110 11% Wedi'i ethol
Cheow-Lay Wee Plaid Cymru - The Party of Wales 110 11% Wedi'i ethol
Philip Russell Williams Annibynnol 105 11% Wedi'i ethol
Eifion Wyn Jones Annibynnol 102 10% Wedi'i ethol
Emrys Lloyd Williams Annibynnol 102 10% Wedi'i ethol
Oswyn Llyr Jones Annibynnol 96 10% Wedi'i ethol
Huw Dafydd Jones Annibynnol 93 9% Wedi'i ethol
Jeuan David Jones Annibynnol 85 9% Heb ei ethol
John Richard Clive Heginbotham Annibynnol 71 7% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 8
Cyfanswm Pleidleisiau 998
Nifer yr Etholwyr 403
Number of ballot papers issued 215
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 67
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 52
Y nifer a bleidleisiodd 53%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Cathryn Ann Edge 12% Wedi'i ethol
Gethin Clwyd Jones 11% Wedi'i ethol
Cheow-Lay Wee 11% Wedi'i ethol
Philip Russell Williams 11% Wedi'i ethol
Eifion Wyn Jones 10% Wedi'i ethol
Emrys Lloyd Williams 10% Wedi'i ethol
Oswyn Llyr Jones 10% Wedi'i ethol
Huw Dafydd Jones 9% Wedi'i ethol
Jeuan David Jones 9% Heb ei ethol
John Richard Clive Heginbotham 7% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1