Canlyniadau etholiadau ar gyfer Tremeirchion

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Tremeirchion

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Tremeirchion - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Margaret Christine Marston Ceidwadol 293 44% Wedi'i ethol
Barbara Ann Smith Annibynnol 184 28% Heb ei ethol
Peter Joseph Leo Scott Annibynnol 94 14% Heb ei ethol
Penelope Caroline Olivia Mawdsley Democratiaid Rhyddfrydol 91 14% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 662
Nifer yr Etholwyr 1338
Number of ballot papers issued 667
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 5
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 250
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 175
Y nifer a bleidleisiodd 50%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Margaret Christine Marston 44% Wedi'i ethol
Barbara Ann Smith 28% Heb ei ethol
Peter Joseph Leo Scott 14% Heb ei ethol
Penelope Caroline Olivia Mawdsley 14% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd4
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair1
Cyfanswm a wrthodwyd5