Canlyniadau etholiadau ar gyfer Trefnant

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Trefnant

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Trefnant - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Meirick Lloyd Davies Plaid Cymru - The Party of Wales 263 36% Wedi'i ethol
Terence Michael Mendies Ceidwadol 242 33% Heb ei ethol
Dennis Derek Williams Annibynnol 219 30% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 724
Nifer yr Etholwyr 1545
Number of ballot papers issued 724
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 370
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 236
Y nifer a bleidleisiodd 47%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Meirick Lloyd Davies 36% Wedi'i ethol
Terence Michael Mendies 33% Heb ei ethol
Dennis Derek Williams 30% Heb ei ethol