Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dwyrain y Rhyl

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dwyrain y Rhyl

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Dwyrain y Rhyl - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Barry Mellor Llafur 658 27% Wedi'i ethol
Anthony Christopher Thomas Ceidwadol 579 24% Wedi'i ethol
David Simmons Llafur 542 22% Heb ei ethol
Stewart Glyn Harris Ceidwadol 524 21% Heb ei ethol
Diana Hannam Annibynnol 143 6% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2446
Nifer yr Etholwyr 3716
Number of ballot papers issued 1402
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 5
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 722
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 445
Y nifer a bleidleisiodd 38%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Barry Mellor 27% Wedi'i ethol
Anthony Christopher Thomas 24% Wedi'i ethol
David Simmons 22% Heb ei ethol
Stewart Glyn Harris 21% Heb ei ethol
Diana Hannam 6% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd4
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair1
Cyfanswm a wrthodwyd5