Canlyniadau etholiadau ar gyfer De-orllewin Prestatyn

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De-orllewin Prestatyn

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 4 Mai 2017

De-orllewin Prestatyn - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Gareth Lloyd Davies Ceidwadol 505 22% Wedi'i ethol
Robert Murray Llafur 498 22% Wedi'i ethol
Gareth Sandilands Llafur 482 21% Heb ei ethol
William Henry Davies Ceidwadol 427 19% Heb ei ethol
David Cooper Annibynnol 225 10% Heb ei ethol
Allan Pennington Annibynnol 156 7% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2293
Nifer yr Etholwyr 2834
Number of ballot papers issued 1231
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 28
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 538
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 381
Y nifer a bleidleisiodd 43%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Gareth Lloyd Davies 22% Wedi'i ethol
Robert Murray 22% Wedi'i ethol
Gareth Sandilands 21% Heb ei ethol
William Henry Davies 19% Heb ei ethol
David Cooper 10% Heb ei ethol
Allan Pennington 7% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd28
Cyfanswm a wrthodwyd28