Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn (Dwyrain)

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn (Dwyrain)

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Prestatyn (Dwyrain) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Anton Lawrence Sampson Ceidwadol 676 32% Wedi'i ethol
Julian Thompson-Hill Ceidwadol 621 30% Wedi'i ethol
Caroline Anne Holliday Llafur 486 23% Heb ei ethol
Gavin Christopher Scott Democratiaid Rhyddfrydol 320 15% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2103
Nifer yr Etholwyr 3205
Number of ballot papers issued 1271
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 7
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 632
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 420
Y nifer a bleidleisiodd 40%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Anton Lawrence Sampson 32% Wedi'i ethol
Julian Thompson-Hill 30% Wedi'i ethol
Caroline Anne Holliday 23% Heb ei ethol
Gavin Christopher Scott 15% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd6
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair1
Cyfanswm a wrthodwyd7