Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llangollen

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llangollen

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Llangollen - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Graham Timms Llafur 659 29% Wedi'i ethol
Thomas Melvyn Mile Annibynnol 658 29% Wedi'i ethol
Stuart Arthur Davies Annibynnol 657 29% Heb ei ethol
Robert Spalding Y Blaid Werdd 263 12% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2237
Nifer yr Etholwyr 3317
Number of ballot papers issued 1426
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 27
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 533
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 334
Y nifer a bleidleisiodd 43%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Graham Timms 29% Wedi'i ethol
Thomas Melvyn Mile 29% Wedi'i ethol
Stuart Arthur Davies 29% Heb ei ethol
Robert Spalding 12% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd25
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair2
Cyfanswm a wrthodwyd27