Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llandyrnog

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llandyrnog

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Llandyrnog - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Thomas Merfyn Parry Annibynnol 655 74% Wedi'i ethol
William Gwyn Williams Democratiaid Rhyddfrydol 226 26% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 881
Nifer yr Etholwyr 1718
Number of ballot papers issued 884
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 268
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 187
Y nifer a bleidleisiodd 51%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Thomas Merfyn Parry 74% Wedi'i ethol
William Gwyn Williams 26% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd3
Cyfanswm a wrthodwyd3