Canlyniadau etholiadau ar gyfer Canol Dinbych

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Canol Dinbych

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Canol Dinbych - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Gwyneth Mai Kensler Plaid Cymru - The Party of Wales 378 70% Wedi'i ethol
Paul David Smith Annibynnol 160 30% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 538
Nifer yr Etholwyr 1560
Number of ballot papers issued 542
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 224
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 152
Y nifer a bleidleisiodd 35%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Gwyneth Mai Kensler 70% Wedi'i ethol
Paul David Smith 30% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd2
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair1
ysgrifeniad neu nod y gellid o'i blegid adnabod y pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd4