Canlyniadau etholiadau ar gyfer Bodelwyddan

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Bodelwyddan

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Bodelwyddan - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Richard Mainon Ceidwadol 244 41% Wedi'i ethol
Jo Diane Hall Llafur 150 25% Heb ei ethol
Raymond Ivor Beech Annibynnol 146 24% Heb ei ethol
David Lee Wyatt Plaid Cymru - The Party of Wales 57 10% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 597
Nifer yr Etholwyr 1592
Number of ballot papers issued 598
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 260
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 153
Y nifer a bleidleisiodd 38%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Richard Mainon 41% Wedi'i ethol
Jo Diane Hall 25% Heb ei ethol
Raymond Ivor Beech 24% Heb ei ethol
David Lee Wyatt 10% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1