Canlyniadau etholiadau ar gyfer De-orllewin Y Rhyl

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De-orllewin Y Rhyl

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 10 Mehefin 2004

De-orllewin Y Rhyl - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Glyn Williams Llafur 599 40% Wedi'i ethol
David Anthony James Thomas Llafur 563 38% Wedi'i ethol
Stuart Hunt Annibynnol 335 22% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 1497
Nifer yr Etholwyr 3414
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 4
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 433
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Glyn Williams 40% Wedi'i ethol
David Anthony James Thomas 38% Wedi'i ethol
Stuart Hunt 22% Heb ei ethol