Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dinbych Uchaf / Henllan

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dinbych Uchaf / Henllan

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 10 Mehefin 2004

Dinbych Uchaf / Henllan - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Colin Lucas Hughes Democratiaid Rhyddfrydol 459 35% Wedi'i ethol
David Jones Llafur 428 33% Wedi'i ethol
Keith Philip Stevens Llafur 408 32% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 1295
Nifer yr Etholwyr 2363
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 4
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 276
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Colin Lucas Hughes 35% Wedi'i ethol
David Jones 33% Wedi'i ethol
Keith Philip Stevens 32% Heb ei ethol