Canlyniadau etholiadau ar gyfer Canol Dinbych

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Canol Dinbych

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 10 Mehefin 2004

Canol Dinbych - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Gwyneth Mai Kensler Plaid Cymru - The Party of Wales 231 46% Wedi'i ethol
Peter John Glynn Annibynnol 221 44% Heb ei ethol
John Anker Larsen Democratiaid Rhyddfrydol 54 11% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 506
Nifer yr Etholwyr 1295
Number of ballot papers issued 506
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 3
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 154
Y nifer a bleidleisiodd 39%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Gwyneth Mai Kensler 46% Wedi'i ethol
Peter John Glynn 44% Heb ei ethol
John Anker Larsen 11% Heb ei ethol