Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Refferendwm ar y Bleidlais Amgen - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Dyffryn Clwyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Na No Na 15767 69% Wedi'i ethol
Ia Yes Ie/ydw/oes/ 7080 31% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Cyfanswm Pleidleisiau 22847
Nifer yr Etholwyr 57648
Number of ballot papers issued 23043
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 88
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 196
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 10621
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 7261
Y nifer a bleidleisiodd 40%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Na No 69% Wedi'i ethol
Ia Yes 31% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd180
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr15
ysgrifeniad neu nod y gellid o'i blegid adnabod y pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd196