Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llandegla

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llandegla

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 17 Ionawr 2013

Llandegla - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Martin John Edwards Annibynnol 127 77% Wedi'i ethol
Robert Erik Barton Democratiaid Rhyddfrydol 37 23% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 164
Nifer yr Etholwyr 491
Number of ballot papers issued 164
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 1
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 82
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 46
Y nifer a bleidleisiodd 33%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Martin John Edwards 77% Wedi'i ethol
Robert Erik Barton 23% Heb ei ethol