Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gogledd Cymru

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gogledd Cymru

Comisiynydd Yr Heddlu & Throseddu - Dydd Iau, 15 Tachwedd 2012

Gogledd Cymru - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Dewis cyntaf % Ail ddewis % Cyfanswm Outcome
George Winston Roddick Annibynnol 25715 33% 9973 71% 35688 Wedi'i ethol
Tal Michael Llafur 23066 30% 4062 29% 27128 Heb ei ethol
Colm Anthony McCabe Ceidwadol 11485 15% Heb ei ethol
Richard Antony Bruce Hibbs Annibynnol 11453 15% Heb ei ethol
Warwick Joseph Nicholson Plaid Annibyniaeth y DU 6034 8% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 77753
Nifer yr Etholwyr 524252
Number of ballot papers issued 77753
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd yn y cyfrif cyntaf 2150
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd yn yr ail gyfrif 4008
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 80005
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 36535
Y nifer a bleidleisiodd 15%
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadCyfrif cyntafAil gyfrif
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd12103972
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr90612
absenoldeb nôd swyddogol2212
ysgrifeniad neu nod y gellid o'i blegid adnabod y pleidleisiwr1212
Cyfanswm a wrthodwyd21504008