Canlyniadau etholiadau ar gyfer Sir Ddinbych

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Sir Ddinbych

Comisiynydd Yr Heddlu & Throseddu - Dydd Iau, 15 Tachwedd 2012

Sir Ddinbych - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Dewis cyntaf % Ail ddewis % Cyfanswm Outcome
Tal Michael Llafur 3958 32% 580 27% 4538 Heb ei ethol
George Winston Roddick Annibynnol 3539 29% 1567 73% 5106 Heb ei ethol
Colm Anthony McCabe Ceidwadol 2180 18% Heb ei ethol
Richard Antony Bruce Hibbs Annibynnol 1572 13% Heb ei ethol
Warwick Joseph Nicholson Plaid Annibyniaeth y DU 1011 8% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 12260
Nifer yr Etholwyr 74953
Number of ballot papers issued 12575
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 93
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd yn y cyfrif cyntaf 314
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd yn yr ail gyfrif 871
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 13868
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 6390
Y nifer a bleidleisiodd 17%
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadCyfrif cyntafAil gyfrif
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd184870
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr1181
absenoldeb nôd swyddogol90
ysgrifeniad neu nod y gellid o'i blegid adnabod y pleidleisiwr30
Cyfanswm a wrthodwyd314871