Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Tynewydd]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Tynewydd]

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Y Rhyl [Tynewydd] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Brian Blakeley Llafur 699 26% Wedi'i ethol
Ellie Marie Chard Llafur 616 23% Wedi'i ethol
Peter Prendergast Llafur 536 20% Wedi'i ethol
Ian Arthur Gunning Ceidwadol 468 17% Heb ei ethol
Peter Eyre Jackson Ceidwadol 403 15% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 2722
Nifer yr Etholwyr 3355
Number of ballot papers issued 1220
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 8
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 25
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 740
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 497
Y nifer a bleidleisiodd 36%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Brian Blakeley 26% Wedi'i ethol
Ellie Marie Chard 23% Wedi'i ethol
Peter Prendergast 20% Wedi'i ethol
Ian Arthur Gunning 17% Heb ei ethol
Peter Eyre Jackson 15% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd24
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd25