Canlyniadau etholiadau ar gyfer Tremeirchion

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Tremeirchion

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Tremeirchion - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Barbara Ann Smith Annibynnol 313 54% Wedi'i ethol
Hugh Andrew Hughes Ceidwadol 264 46% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 577
Nifer yr Etholwyr 1325
Number of ballot papers issued 585
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 8
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 7
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 237
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 148
Y nifer a bleidleisiodd 44%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Barbara Ann Smith 54% Wedi'i ethol
Hugh Andrew Hughes 46% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd7
Cyfanswm a wrthodwyd7