Canlyniadau etholiadau ar gyfer Trefnant

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Trefnant

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Trefnant - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Meirick Lloyd Davies Plaid Cymru - The Party of Wales 364 54% Wedi'i ethol
Leslie Caradog Rees Ceidwadol 312 46% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 676
Nifer yr Etholwyr 1573
Number of ballot papers issued 688
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 4
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 13
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 403
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 255
Y nifer a bleidleisiodd 44%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Meirick Lloyd Davies 54% Wedi'i ethol
Leslie Caradog Rees 46% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd9
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr4
Cyfanswm a wrthodwyd13