Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanelwy (Gorllewin)

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanelwy (Gorllewin)

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Llanelwy (Gorllewin) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
William Lumsdon Cowie Annibynnol 181 47% Wedi'i ethol
Richard Harold Gumm Llafur 98 25% Heb ei ethol
John Philip Horden Ceidwadol 98 25% Heb ei ethol
Sean Christopher Garland Hagan Democratiaid Rhyddfrydol 10 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 387
Nifer yr Etholwyr 1326
Number of ballot papers issued 390
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 199
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 135
Y nifer a bleidleisiodd 29%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
William Lumsdon Cowie 47% Wedi'i ethol
Richard Harold Gumm 25% Heb ei ethol
John Philip Horden 25% Heb ei ethol
Sean Christopher Garland Hagan 3% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd2
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd3