Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanelwy (Dwyrain)

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanelwy (Dwyrain)

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Llanelwy (Dwyrain) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Dewi Owens Ceidwadol 252 45% Wedi'i ethol
John Arthur Smith Annibynnol 160 29% Heb ei ethol
Linda Ann Linaker Democratiaid Rhyddfrydol 146 26% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 558
Nifer yr Etholwyr 1400
Number of ballot papers issued 560
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 2
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 257
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 174
Y nifer a bleidleisiodd 40%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Dewi Owens 45% Wedi'i ethol
John Arthur Smith 29% Heb ei ethol
Linda Ann Linaker 26% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd2
Cyfanswm a wrthodwyd2