Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuthun

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuthun

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Rhuthun - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Huw Hilditch-Roberts Annibynnol 805 15% Wedi'i ethol
Robina Lynn Feeley Democratiaid Rhyddfrydol 804 15% Wedi'i ethol
David Ian Smith Annibynnol 634 12% Wedi'i ethol
Hywel Lloyd Richards Plaid Cymru - The Party of Wales 510 9% Heb ei ethol
Alun John Pugh Llafur 473 9% Heb ei ethol
Patricia Astbury Annibynnol 426 8% Heb ei ethol
Peter Ryder Plaid Cymru - The Party of Wales 346 6% Heb ei ethol
Carole Anne Roberts Ceidwadol 342 6% Heb ei ethol
Richard Gwilym Thomas Annibynnol 271 5% Heb ei ethol
Roger Parry Annibynnol 268 5% Heb ei ethol
Shane Brennan Plaid Cymru - The Party of Wales 256 5% Heb ei ethol
Joan Elizabeth Mary Bernadette Benton Ceidwadol 178 3% Heb ei ethol
John Broughton Ceidwadol 119 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 5432
Nifer yr Etholwyr 4366
Number of ballot papers issued 2177
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 18
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 13
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 872
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 669
Y nifer a bleidleisiodd 50%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Huw Hilditch-Roberts 15% Wedi'i ethol
Robina Lynn Feeley 15% Wedi'i ethol
David Ian Smith 12% Wedi'i ethol
Hywel Lloyd Richards 9% Heb ei ethol
Alun John Pugh 9% Heb ei ethol
Patricia Astbury 8% Heb ei ethol
Peter Ryder 6% Heb ei ethol
Carole Anne Roberts 6% Heb ei ethol
Richard Gwilym Thomas 5% Heb ei ethol
Roger Parry 5% Heb ei ethol
Shane Brennan 5% Heb ei ethol
Joan Elizabeth Mary Bernadette Benton 3% Heb ei ethol
John Broughton 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd5
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr8
Cyfanswm a wrthodwyd13