Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin y Rhyl

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin y Rhyl

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Gorllewin y Rhyl - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Joan Butterfield Llafur 378 31% Wedi'i ethol
Ian William Armstrong Llafur 361 30% Wedi'i ethol
David Herbert Thomas Annibynnol 142 12% Heb ei ethol
Norman Owen Shone Plaid Cymru - The Party of Wales 125 10% Heb ei ethol
Michael Colin Espley Ceidwadol 106 9% Heb ei ethol
Paul Roy Sumner Ceidwadol 99 8% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 1211
Nifer yr Etholwyr 3510
Number of ballot papers issued 701
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 1
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 9
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 349
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 201
Y nifer a bleidleisiodd 20%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Joan Butterfield 31% Wedi'i ethol
Ian William Armstrong 30% Wedi'i ethol
David Herbert Thomas 12% Heb ei ethol
Norman Owen Shone 10% Heb ei ethol
Michael Colin Espley 9% Heb ei ethol
Paul Roy Sumner 8% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd6
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr3
Cyfanswm a wrthodwyd9