Canlyniadau etholiadau ar gyfer De-orllewin Y Rhyl

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De-orllewin Y Rhyl

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012

De-orllewin Y Rhyl - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Patricia Margaret Jones Llafur 797 39% Wedi'i ethol
Margaret McCarroll Llafur 647 32% Wedi'i ethol
David Anthony James Thomas Annibynnol 184 9% Heb ei ethol
Glyn Williams Annibynnol 141 7% Heb ei ethol
Harold Winston Bennett Ceidwadol 116 6% Heb ei ethol
William James Dawson Ceidwadol 96 5% Heb ei ethol
David Malcolm Dear Democratiaid Rhyddfrydol 71 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2052
Nifer yr Etholwyr 3725
Number of ballot papers issued 1146
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 2
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 12
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 646
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 443
Y nifer a bleidleisiodd 31%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Patricia Margaret Jones 39% Wedi'i ethol
Margaret McCarroll 32% Wedi'i ethol
David Anthony James Thomas 9% Heb ei ethol
Glyn Williams 7% Heb ei ethol
Harold Winston Bennett 6% Heb ei ethol
William James Dawson 5% Heb ei ethol
David Malcolm Dear 3% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd3
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr9
Cyfanswm a wrthodwyd12