Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Ddwyrain Y Rhyl

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Ddwyrain Y Rhyl

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012

De Ddwyrain Y Rhyl - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Brian Blakeley Llafur 1180 24% Wedi'i ethol
Winifred Martha Mullen-James Llafur 984 20% Wedi'i ethol
William Norman Tasker Llafur 972 19% Wedi'i ethol
Ian Arthur Gunning Ceidwadol 641 13% Heb ei ethol
Peter Eyre Jackson Ceidwadol 506 10% Heb ei ethol
Anthony Christopher Thomas Ceidwadol 452 9% Heb ei ethol
Daniel Peter Murray Annibynnol 284 6% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 5019
Nifer yr Etholwyr 6025
Number of ballot papers issued 2062
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 10
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 14
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 1180
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 802
Y nifer a bleidleisiodd 34%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Brian Blakeley 24% Wedi'i ethol
Winifred Martha Mullen-James 20% Wedi'i ethol
William Norman Tasker 19% Wedi'i ethol
Ian Arthur Gunning 13% Heb ei ethol
Peter Eyre Jackson 10% Heb ei ethol
Anthony Christopher Thomas 9% Heb ei ethol
Daniel Peter Murray 6% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd12
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr2
Cyfanswm a wrthodwyd14