Canlyniadau etholiadau ar gyfer De'r Rhyl

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De'r Rhyl

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012

De'r Rhyl - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jeanette Chamberlain-Jones Llafur 733 34% Wedi'i ethol
Cheryl Lynne Williams Llafur 508 24% Wedi'i ethol
David William Lee Ceidwadol 361 17% Heb ei ethol
Melanie Ann Jones Ceidwadol 337 16% Heb ei ethol
Alun Hywel Vaughan Edwards Plaid Cymru - The Party of Wales 208 10% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2147
Nifer yr Etholwyr 3022
Number of ballot papers issued 1194
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 8
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 14
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 735
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 522
Y nifer a bleidleisiodd 40%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jeanette Chamberlain-Jones 34% Wedi'i ethol
Cheryl Lynne Williams 24% Wedi'i ethol
David William Lee 17% Heb ei ethol
Melanie Ann Jones 16% Heb ei ethol
Alun Hywel Vaughan Edwards 10% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd9
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr4
ysgrifeniad neu nod y gellid o'i blegid adnabod y pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd14