Canlyniadau etholiadau ar gyfer De-orllewin Prestatyn

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De-orllewin Prestatyn

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012

De-orllewin Prestatyn - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Robert Martin Murray Llafur 586 29% Wedi'i ethol
Gareth Sandilands Llafur 562 28% Wedi'i ethol
Glyn Alwyn Jones Ceidwadol 442 22% Heb ei ethol
Sharon Deborah Frobisher Ceidwadol 424 21% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2014
Nifer yr Etholwyr 2856
Number of ballot papers issued 1082
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 1
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 9
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 535
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 384
Y nifer a bleidleisiodd 38%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Robert Martin Murray 29% Wedi'i ethol
Gareth Sandilands 28% Wedi'i ethol
Glyn Alwyn Jones 22% Heb ei ethol
Sharon Deborah Frobisher 21% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd9
Cyfanswm a wrthodwyd9