Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn (Gogledd)

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn (Gogledd)

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Prestatyn (Gogledd) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Carys Louise Guy-Davies Llafur 633 13% Wedi'i ethol
Paul Penlington Llafur 606 13% Wedi'i ethol
Jason Mathew McLellan Llafur 598 12% Wedi'i ethol
Michael Adrian German Annibynnol 557 12% Heb ei ethol
Isobel Marion German Annibynnol 538 11% Heb ei ethol
George Peter Anthony Flynn Annibynnol 472 10% Heb ei ethol
Gwynn Alexander Clague Annibynnol 438 9% Heb ei ethol
Allan Geoffrey Pennington Ceidwadol 341 7% Heb ei ethol
Michael John Eckersley Ceidwadol 325 7% Heb ei ethol
Michelle Monique Marie Pope Ceidwadol 314 7% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 4822
Nifer yr Etholwyr 4717
Number of ballot papers issued 1883
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 28
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 10
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 1004
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 687
Y nifer a bleidleisiodd 40%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Carys Louise Guy-Davies 13% Wedi'i ethol
Paul Penlington 13% Wedi'i ethol
Jason Mathew McLellan 12% Wedi'i ethol
Michael Adrian German 12% Heb ei ethol
Isobel Marion German 11% Heb ei ethol
George Peter Anthony Flynn 10% Heb ei ethol
Gwynn Alexander Clague 9% Heb ei ethol
Allan Geoffrey Pennington 7% Heb ei ethol
Michael John Eckersley 7% Heb ei ethol
Michelle Monique Marie Pope 7% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd9
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd10