Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn Alltmelyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn Alltmelyd

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Prestatyn Alltmelyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Peter Arnold Evans Annibynnol 264 44% Wedi'i ethol
Gerald Ernest Frobisher Ceidwadol 174 29% Heb ei ethol
Robert Paterson Llafur 159 27% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 597
Nifer yr Etholwyr 1549
Number of ballot papers issued 605
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 2
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 7
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 253
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 180
Y nifer a bleidleisiodd 39%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Peter Arnold Evans 44% Wedi'i ethol
Gerald Ernest Frobisher 29% Heb ei ethol
Robert Paterson 27% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd1
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr6
Cyfanswm a wrthodwyd7