Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Joseph Stephen Welch Annibynnol 254 38% Wedi'i ethol
Hefin Wyn Lloyd Edwards Plaid Cymru - The Party of Wales 219 33% Heb ei ethol
Gregory Wynne Ceidwadol 146 22% Heb ei ethol
Dominic Richard Giles Oakes Y Blaid Werdd 46 7% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 665
Nifer yr Etholwyr 1524
Number of ballot papers issued 671
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 8
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 296
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 182
Y nifer a bleidleisiodd 44%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Joseph Stephen Welch 38% Wedi'i ethol
Hefin Wyn Lloyd Edwards 33% Heb ei ethol
Gregory Wynne 22% Heb ei ethol
Dominic Richard Giles Oakes 7% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd6
Cyfanswm a wrthodwyd6