Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llangollen

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llangollen

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Llangollen - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Trefor Rhys Hughes Plaid Cymru - The Party of Wales 678 30% Wedi'i ethol
Stuart Arthur Davies Annibynnol 459 20% Wedi'i ethol
John Christopher Palmer Llafur 427 19% Heb ei ethol
Jonathan Peter Haddy Plaid Cymru - The Party of Wales 217 9% Heb ei ethol
Michael William Edwards Annibynnol 212 9% Heb ei ethol
Paul Anthony Firth Ceidwadol 206 9% Heb ei ethol
Robert Spalding Y Blaid Werdd 91 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2290
Nifer yr Etholwyr 3362
Number of ballot papers issued 1317
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 7
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 545
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 345
Y nifer a bleidleisiodd 39%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Trefor Rhys Hughes 30% Wedi'i ethol
Stuart Arthur Davies 20% Wedi'i ethol
John Christopher Palmer 19% Heb ei ethol
Jonathan Peter Haddy 9% Heb ei ethol
Michael William Edwards 9% Heb ei ethol
Paul Anthony Firth 9% Heb ei ethol
Robert Spalding 4% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd6
Cyfanswm a wrthodwyd6