Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llandyrnog

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llandyrnog

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Llandyrnog - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Thomas Merfyn Parry Annibynnol 377 50% Wedi'i ethol
Christopher Michael Denman Annibynnol 192 26% Heb ei ethol
John Francis McGuire Llafur 85 11% Heb ei ethol
John Francis McCabe Plaid Cymru - The Party of Wales 73 10% Heb ei ethol
Robin David John Hill Democratiaid Rhyddfrydol 25 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 752
Nifer yr Etholwyr 1694
Number of ballot papers issued 756
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 2
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 280
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 174
Y nifer a bleidleisiodd 45%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Thomas Merfyn Parry 50% Wedi'i ethol
Christopher Michael Denman 26% Heb ei ethol
John Francis McGuire 11% Heb ei ethol
John Francis McCabe 10% Heb ei ethol
Robin David John Hill 3% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd1
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd2