Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanarmon-yn Ial/Llandegla

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanarmon-yn Ial/Llandegla

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Llanarmon-yn Ial/Llandegla - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Martyn Laurie Holland Ceidwadol 523 50% Wedi'i ethol
Peter Rees Annibynnol 281 27% Heb ei ethol
Robert Charles English Plaid Lafur Sosialaidd 122 12% Heb ei ethol
Robert Erik Barton Annibynnol 115 11% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 1041
Nifer yr Etholwyr 1968
Number of ballot papers issued 1054
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 17
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 9
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 388
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 288
Y nifer a bleidleisiodd 54%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Martyn Laurie Holland 50% Wedi'i ethol
Peter Rees 27% Heb ei ethol
Robert Charles English 12% Heb ei ethol
Robert Erik Barton 11% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd7
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr1
ysgrifeniad neu nod y gellid o'i blegid adnabod y pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd9