Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dinbych Uchaf / Henllan

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dinbych Uchaf / Henllan

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Dinbych Uchaf / Henllan - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Colin Hughes Llafur 504 39% Wedi'i ethol
Geraint Lloyd-Williams Llafur 392 30% Wedi'i ethol
Jane Gail Yorke Ceidwadol 246 19% Heb ei ethol
Warwick Joseph Nicholson Plaid Annibyniaeth y DU 85 7% Heb ei ethol
Mark Mann Democratiaid Rhyddfrydol 69 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 1296
Nifer yr Etholwyr 2336
Number of ballot papers issued 804
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 6
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 413
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 272
Y nifer a bleidleisiodd 34%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Colin Hughes 39% Wedi'i ethol
Geraint Lloyd-Williams 30% Wedi'i ethol
Jane Gail Yorke 19% Heb ei ethol
Warwick Joseph Nicholson 7% Heb ei ethol
Mark Mann 5% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd4
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr2
Cyfanswm a wrthodwyd6