Canlyniadau etholiadau ar gyfer Canol Dinbych

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Canol Dinbych

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Canol Dinbych - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Gwyneth Mai Kensler Plaid Cymru - The Party of Wales 288 49% Wedi'i ethol
Peter Hughes Jones Annibynnol 191 32% Heb ei ethol
Robert Charles Parkes Annibynnol 87 15% Heb ei ethol
Anton Lawrence Sampson Ceidwadol 25 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 591
Nifer yr Etholwyr 1583
Number of ballot papers issued 597
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 1
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 5
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 227
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 165
Y nifer a bleidleisiodd 38%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Gwyneth Mai Kensler 49% Wedi'i ethol
Peter Hughes Jones 32% Heb ei ethol
Robert Charles Parkes 15% Heb ei ethol
Anton Lawrence Sampson 4% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd3
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr2
Cyfanswm a wrthodwyd5