Canlyniadau etholiadau ar gyfer Bodelwyddan

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Bodelwyddan

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Bodelwyddan - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Elizabeth Alice Jones Annibynnol 294 49% Wedi'i ethol
Stephen John Ellison Llafur 223 37% Heb ei ethol
Nan Jones Ceidwadol 84 14% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 601
Nifer yr Etholwyr 1616
Number of ballot papers issued 605
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 7
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 283
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 169
Y nifer a bleidleisiodd 37%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Elizabeth Alice Jones 49% Wedi'i ethol
Stephen John Ellison 37% Heb ei ethol
Nan Jones 14% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd1
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd2