Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Clwyd

Etholiad Seneddol Cyffredinol - Dydd Iau, 5 Mai 2005

De Clwyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Martyn David Jones Llafur 14808 45% Wedi'i ethol
Thomas Henry Biggins Ceidwadol 8460 26% Heb ei ethol
Derek William Laurence Burnham Democratiaid Rhyddfrydol 5105 16% Heb ei ethol
Mark Anthony Strong Plaid Cymru - The Party of Wales 3111 9% Heb ei ethol
Alwyn Humphreys Forward Wales 803 2% Heb ei ethol
Nicolas Edwin Powell Plaid Annibyniaeth y DU 644 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 32931
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 298
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Martyn David Jones 45% Wedi'i ethol
Thomas Henry Biggins 26% Heb ei ethol
Derek William Laurence Burnham 16% Heb ei ethol
Mark Anthony Strong 9% Heb ei ethol
Alwyn Humphreys 2% Heb ei ethol
Nicolas Edwin Powell 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd273
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr16
absenoldeb nôd swyddogol1
ysgrifeniad neu nod y gellid o'i blegid adnabod y pleidleisiwr8
Cyfanswm a wrthodwyd298