Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Etholiad Seneddol Cyffredinol - Dydd Iau, 6 Mai 2010

Dyffryn Clwyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Christopher Shaun Ruane Llafur 15017 42% Wedi'i ethol
Matthew Gerard Wright Ceidwadol 12508 35% Heb ei ethol
Paul Penlington Democratiaid Rhyddfrydol 4472 13% Heb ei ethol
Caryl Wyn-Jones Plaid Cymru - The Party of Wales 2068 6% Heb ei ethol
Ian John Si'Ree Plaid Genedlaethol Prydeinig 827 2% Heb ei ethol
Thomas Philip Turner Plaid Annibyniaeth y DU 515 1% Heb ei ethol
Michael John Butler Cynghrair Werdd Sosialaidd 127 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 35534
Nifer yr Etholwyr 55781
Number of ballot papers issued 35589
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 55
Y nifer a bleidleisiodd 64%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Christopher Shaun Ruane 42% Wedi'i ethol
Matthew Gerard Wright 35% Heb ei ethol
Paul Penlington 13% Heb ei ethol
Caryl Wyn-Jones 6% Heb ei ethol
Ian John Si'Ree 2% Heb ei ethol
Thomas Philip Turner 1% Heb ei ethol
Michael John Butler 0% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd32
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr23
Cyfanswm a wrthodwyd55