Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanynys

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanynys

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Llanynys - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Siân Eryddon Davies Annibynnol Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Gwyn Howatson Annibynnol Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Owen Tegid Jones Annibynnol Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Deryl Haf Roberts Annibynnol Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Meirion Roberts Annibynnol Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Clwyd Thomas Annibynnol Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Rosalind Ann Vaughan Annibynnol Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 9
Nifer yr Etholwyr 558