Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanferres

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanferres

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Llanferres - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Olive Irene Parry Annibynnol 210 11% Wedi'i ethol
John Almond Annibynnol 201 10% Wedi'i ethol
Robert Eric Armstrong Annibynnol 181 9% Wedi'i ethol
David Peter Williams Annibynnol 172 9% Wedi'i ethol
Robert Hugh Jones Annibynnol 152 8% Wedi'i ethol
Margaret Elizabeth Davies Annibynnol 149 8% Wedi'i ethol
David Ernest Jones Annibynnol 148 7% Wedi'i ethol
Jac Robyn Benjamin Armstrong Annibynnol 144 7% Wedi'i ethol
Yvonne Elma McCorry-Foden Annibynnol 124 6% Wedi'i ethol
Paul Gothorp Annibynnol 112 6% Heb ei ethol
Robert Erik Barton Democratiaid Rhyddfrydol 107 5% Heb ei ethol
Michael Peter Hall Annibynnol 99 5% Heb ei ethol
Adrian Walls Annibynnol 89 5% Heb ei ethol
David William Twomey Annibynnol 88 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 9
Cyfanswm Pleidleisiau 1976
Nifer yr Etholwyr 589
Number of ballot papers issued 351
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Y nifer a bleidleisiodd 60%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Olive Irene Parry 11% Wedi'i ethol
John Almond 10% Wedi'i ethol
Robert Eric Armstrong 9% Wedi'i ethol
David Peter Williams 9% Wedi'i ethol
Robert Hugh Jones 8% Wedi'i ethol
Margaret Elizabeth Davies 8% Wedi'i ethol
David Ernest Jones 7% Wedi'i ethol
Jac Robyn Benjamin Armstrong 7% Wedi'i ethol
Yvonne Elma McCorry-Foden 6% Wedi'i ethol
Paul Gothorp 6% Heb ei ethol
Robert Erik Barton 5% Heb ei ethol
Michael Peter Hall 5% Heb ei ethol
Adrian Walls 5% Heb ei ethol
David William Twomey 4% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd3
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd4