Canlyniadau etholiadau ar gyfer Corwen [Isaf]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Corwen [Isaf]

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Corwen [Isaf] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Geraint Wyn Lloyd Annibynnol 198 20% Wedi'i ethol
David Jones Annibynnol 187 19% Wedi'i ethol
Eric Lea Annibynnol 181 18% Wedi'i ethol
Deborah Jane Jones Annibynnol 176 18% Wedi'i ethol
Ian Andrew Lebbon Annibynnol 142 14% Wedi'i ethol
David Roger Silcox Annibynnol 118 12% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 5
Cyfanswm Pleidleisiau 1002
Nifer yr Etholwyr 644
Number of ballot papers issued 325
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Y nifer a bleidleisiodd 50%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Geraint Wyn Lloyd 20% Wedi'i ethol
David Jones 19% Wedi'i ethol
Eric Lea 18% Wedi'i ethol
Deborah Jane Jones 18% Wedi'i ethol
Ian Andrew Lebbon 14% Wedi'i ethol
David Roger Silcox 12% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd3
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd4