Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuthun

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuthun

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Annibynnol Hold David Ian Smith was wedi'i ethol with a majority of 0%, newid o 2% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 4669 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 50% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
David Ian SmithAnnibynnol99221%Newydd etholedign/a
Robina Lynn FeeleyDemocratiaid Rhyddfrydol97821%Wedi'i ethol5%
Morfudd Margaret JonesPlaid Cymru - The Party of Wales88719%Ail-etholwyd2%
Elwyn Clwyd EdwardsAnnibynnol86118%Outgoing-1%
Richard John Frank CostainCeidwadol78917%-3%
Other ymgeisydd etholiad-gweler isod1623%-3%
Tabl o ymgeiswyr eraill yr etholiad
Ymgeisydd Etholiad Plaid Nifer % Outcome
Warwick Joseph Nicholson Plaid Annibyniaeth y DU 162 3% Heb ei ethol