Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuthun

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuthun

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Rhuthun - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
David Ian Smith Annibynnol 992 21% Wedi'i ethol
Robina Lynn Feeley Democratiaid Rhyddfrydol 978 21% Wedi'i ethol
Morfudd Margaret Jones Plaid Cymru - The Party of Wales 887 19% Wedi'i ethol
Elwyn Clwyd Edwards Annibynnol 861 18% Heb ei ethol
Richard John Frank Costain Ceidwadol 789 17% Heb ei ethol
Warwick Joseph Nicholson Plaid Annibyniaeth y DU 162 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 4669
Nifer yr Etholwyr 4197
Number of ballot papers issued 2093
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 7
Y nifer a bleidleisiodd 50%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
David Ian Smith 21% Wedi'i ethol
Robina Lynn Feeley 21% Wedi'i ethol
Morfudd Margaret Jones 19% Wedi'i ethol
Elwyn Clwyd Edwards 18% Heb ei ethol
Richard John Frank Costain 17% Heb ei ethol
Warwick Joseph Nicholson 3% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd5
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr2
Cyfanswm a wrthodwyd7