Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin y Rhyl

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin y Rhyl

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Llafur Hold Joan Butterfield ail-etholwyd with a majority of 3%, newid o -12% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 1363 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 23% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Joan ButterfieldLlafur27620%Ail-etholwyd-12%
Ian William ArmstrongLlafur23617%Newydd etholedign/a
Colin Leonard JonesAnnibynnol19514%--6%
Mark Anthony WebsterAnnibynnol18814%Outgoing-13%
Michael Colin EspleyCeidwadol17513%--9%
Linda Carole Diane GordonCeidwadol16312%Heb ei etholn/a
Columbus McCormackDemocratiaid Rhyddfrydol13010%Heb ei etholn/a
Table of ymgeisydd etholiad who changed parties since the last election
Ymgeisydd EtholiadCurrent partyPrevious party
Mark Anthony WebsterAnnibynnolLlafur
Michael Colin EspleyCeidwadolAnnibynnol