Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin y Rhyl

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin y Rhyl

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Gorllewin y Rhyl - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Joan Butterfield Llafur 276 20% Wedi'i ethol
Ian William Armstrong Llafur 236 17% Wedi'i ethol
Colin Leonard Jones Annibynnol 195 14% Heb ei ethol
Mark Anthony Webster Annibynnol 188 14% Heb ei ethol
Michael Colin Espley Ceidwadol 175 13% Heb ei ethol
Linda Carole Diane Gordon Ceidwadol 163 12% Heb ei ethol
Columbus McCormack Democratiaid Rhyddfrydol 130 10% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 1363
Nifer yr Etholwyr 3494
Number of ballot papers issued 821
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Y nifer a bleidleisiodd 23%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Joan Butterfield 20% Wedi'i ethol
Ian William Armstrong 17% Wedi'i ethol
Colin Leonard Jones 14% Heb ei ethol
Mark Anthony Webster 14% Heb ei ethol
Michael Colin Espley 13% Heb ei ethol
Linda Carole Diane Gordon 12% Heb ei ethol
Columbus McCormack 10% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd2
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr2
Cyfanswm a wrthodwyd4