Canlyniadau etholiadau ar gyfer De-orllewin Y Rhyl

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De-orllewin Y Rhyl

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008

De-orllewin Y Rhyl - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
David Anthony James Thomas Llafur 587 33% Wedi'i ethol
Glyn Williams Llafur 532 30% Wedi'i ethol
Christopher James Geddes Ceidwadol 267 15% Heb ei ethol
Maria Carmen Espley Ceidwadol 266 15% Heb ei ethol
Ian John Si'Ree Plaid Genedlaethol Prydeinig 138 8% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 1790
Nifer yr Etholwyr 3560
Number of ballot papers issued 1066
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 13
Y nifer a bleidleisiodd 30%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
David Anthony James Thomas 33% Wedi'i ethol
Glyn Williams 30% Wedi'i ethol
Christopher James Geddes 15% Heb ei ethol
Maria Carmen Espley 15% Heb ei ethol
Ian John Si'Ree 8% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd12
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd13