Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Ddwyrain Y Rhyl

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Ddwyrain Y Rhyl

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Ceidwadol Win Ian Arthur Gunning was wedi'i ethol with a majority of 0%. Y cyfanswm o 5154 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 34% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Ian Arthur GunningCeidwadol82616%Newydd etholedign/a
Brian BlakeleyLlafur82316%Ail-etholwyd-2%
Carl DaviesCeidwadol76615%Newydd etholedign/a
Glyn James PickeringLlafur74614%Outgoing-3%
Paul Roy SumnerCeidwadol71414%Heb ei etholn/a
Barry MellorLlafur67313%Heb ei etholn/a
Other ymgeisydd etholiad-gweler isod60612%-12%
Tabl o ymgeiswyr eraill yr etholiad
Ymgeisydd Etholiad Plaid Nifer % Outcome
Stephen Stewart Marlor Plaid Cymru - The Party of Wales 247 5% Heb ei ethol
Hugh Patrick Jones Annibynnol 238 5% Heb ei ethol
Martin Gibson Annibynnol 121 2% Heb ei ethol