Canlyniadau etholiadau ar gyfer De'r Rhyl

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De'r Rhyl

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008

De'r Rhyl - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
David William Lee Ceidwadol 674 28% Wedi'i ethol
Jeanette Chamberlain-Jones Llafur 574 23% Wedi'i ethol
Lynette Margaret Edwards Ceidwadol 568 23% Heb ei ethol
Brian Francis Moylan Llafur 386 16% Heb ei ethol
Alun Hywel Vaughan Edwards Plaid Cymru - The Party of Wales 248 10% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2450
Nifer yr Etholwyr 3083
Number of ballot papers issued 1351
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 15
Y nifer a bleidleisiodd 44%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
David William Lee 28% Wedi'i ethol
Jeanette Chamberlain-Jones 23% Wedi'i ethol
Lynette Margaret Edwards 23% Heb ei ethol
Brian Francis Moylan 16% Heb ei ethol
Alun Hywel Vaughan Edwards 10% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd6
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr9
Cyfanswm a wrthodwyd15