Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuddlan

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuddlan

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Ceidwadol Win Janet Ann Davies was wedi'i ethol gyda mwyafrif o 7%. Y cyfanswm o 2494 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 49% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Janet Ann DaviesCeidwadol67127%Newydd etholedign/a
Selwyn ThomasAnnibynnol49720%Ail-etholwyd-7%
Gareth Owen RowlandsAnnibynnol42217%Outgoing-4%
Stephen Philip RaffertyAnnibynnol32513%Heb ei etholn/a
Melanie Ann JonesCeidwadol31813%Heb ei etholn/a
George WilliamsLlafur26110%Heb ei etholn/a